Rámcová dohoda na nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení pre Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. - Výzva č. 14

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rámcová dohoda na nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení pre Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. - Výzva č. 14
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 18 326,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
974 01 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Banská Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa