Budova na spracovanie hrozna a výrobu vína

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Budova na spracovanie hrozna a výrobu vína
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 608 075,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 07:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ondrej Gábor
Adresa: Chotín 228
94631 Chotín
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Chotín
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa