Služby mechanizačnými prostriedkami rýpadlo nakladač a nákladné auto_výzva č.01/2024_LS Kokošovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami rýpadlo nakladač a nákladné auto_výzva č.01/2024_LS Kokošovce
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 26 324,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kokošovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa