Stojné vybavenie do ŽV - Kolesový nakladač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stojné vybavenie do ŽV - Kolesový nakladač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Roľnícka 64
946 17 Sokolce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Sokolce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa