Lesná technika Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. (1. časť: Forwarder; 2. časť: Stroj na výrobu štiepaného palivového dreva)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesná technika Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. (1. časť: Forwarder; 2. časť: Stroj na výrobu štiepaného palivového dreva)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42642100-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Novoveská cesta
05331 Spišská Nová Ves
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Spišská Nová Ves
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa