Hydrogeologický posudok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hydrogeologický posudok
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71351913-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa