Úžitkové vozidlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkové vozidlo
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34144700-5
Predpokladaná hodnota: 38 146,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Gejza Varga
Adresa: 378
94636 Kravany nad Dunajom
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Kravany nad Dunajom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa