OBSTARANIE - ŤAHANÝ POSTREKOVAČ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OBSTARANIE - ŤAHANÝ POSTREKOVAČ
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
916 32 Hôrka nad Váhom
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Hôrka nad Váhom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa