Strojové vybavenie do živočíšnej výroby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Strojové vybavenie do živočíšnej výroby
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Juraj Koch
Adresa: B. S. Timravy 948/1
01008 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa