Nákup vybavenia pre obhospodarovanie vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup vybavenia pre obhospodarovanie vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 9
95621 Tesáre
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Tesáre
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa