Radličkový podmietač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Radličkový podmietač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 22:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zuzana Bátorová
Adresa: 180
95654 Ruskovce
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Ruskovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa