Samochodný postrekovač na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Samochodný postrekovač na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 335 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AT DUNAJ, spol. s r.o.
Adresa: Šafárikova 124
048 01 Rožňava
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Dubník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa