Rozmetadlo hnojív (variabilné)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo hnojív (variabilné)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Poľnospol Nadok s.r.o.
Adresa: 35
980 23 Teplý Vrch
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Teplý Vrch
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa