Obstaranie nízkoemisného skriňového automobilu OPAKOVANIE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie nízkoemisného skriňového automobilu OPAKOVANIE
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma Beckov, družstvo
Adresa:
916 38 Beckov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Beckov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa