Obchodná verejná súťaž 1/2024 na prevod vlastníctva objektu Stáleho kontrolného stanoviska

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž 1/2024 na prevod vlastníctva objektu "Stáleho kontrolného stanoviska"
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 61 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.9.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Rodiny 1
84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa