Čiastočná rekonštrukcia hospodárskych budov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čiastočná rekonštrukcia hospodárskych budov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213240-7
Predpokladaná hodnota: 228 134,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BIOGAL a. s.
Adresa:
919 51 Špačince
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Špačince
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa