Skladač kartónov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Skladač kartónov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30123400-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 10.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NELAPEK s.r.o.
Adresa: Vinohrady 9727/3D
940 51 Nové Zámky
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nové Zámky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa