Elektronická visutá váha

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronická visutá váha
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38311000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LUTEUS SK, s.r.o.
Adresa: 422
962 33 Budča
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Budča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa