Obstaranie postrekovača

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie postrekovača
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 85 217,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Roľnícke družstvo v Plavnici
Adresa: 415
065 45 Plavnica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Plavnica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa