Nákup zariadení do ovocného sadu do 10 tis. EUR OPAKOVANIE (1.Rozhadzovač PH; 2. Preklápač paliet hydraulický; 3.Vysokozdvižné zariadenie za traktor 3m)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup zariadení do ovocného sadu do 10 tis. EUR OPAKOVANIE (1.Rozhadzovač PH; 2. Preklápač paliet hydraulický; 3.Vysokozdvižné zariadenie za traktor 3m)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 268
930 21 Dunajský Klátov
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dunajský Klátov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa