Prútové brány

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prútové brány
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Csaba Palásti - PALAGRO
Adresa: 33
93531 Vyšné nad Hronom
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Vyšné nad Hronom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa