JMP (obstaranie 4 ks profesionálnych benzínových motorových píl)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: JMP (obstaranie 4 ks profesionálnych benzínových motorových píl)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica
Adresa: Slovenská 15
056 01 Gelnica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Gelnica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa