Rekonštrukcia podláh v maštaliach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia podláh v maštaliach
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45262300-4
Predpokladaná hodnota: 148 828,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AgroContract mliečna farma, a.s.
Adresa: 736
941 34 Jasová
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Jasová, Dubník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa