Diagnostické ultrazvukové prístroje

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Kód zákazky:
Postup: Súťažný dialóg
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33124120-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04191 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa