Predrezávacie zariadenie do vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predrezávacie zariadenie do vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 16:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LOGAREX s.r.o.
Adresa: Mudroňovská 9
946 57 Svätý Peter
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Svätý Peter
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa