Vybavenie farmy v rámci živočíšnej výroby (obstaranie rozmetadla maštaľného hnoja s podmienkou disponovania technológiou ISOBUS)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie farmy v rámci živočíšnej výroby (obstaranie rozmetadla maštaľného hnoja s podmienkou disponovania technológiou ISOBUS)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 31 483,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EKOFARM s.r.o.
Adresa: 61
018 22 Podskalie
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Pružina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa