Trojnápravový príves na prepravu balíkov sena a slamy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Trojnápravový príves na prepravu balíkov sena a slamy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 32 430,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AT DUNAJ, spol. s r.o.
Adresa: Šafárikova 124
048 01 Rožňava
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Dubník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa