Vybavenie operačných stredísk

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie operačných stredísk
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 450 958,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa