Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu pre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu pre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98370000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Topoľčany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa