Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. R. Sobota, Nižná Pokoradz

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. R. Sobota, Nižná Pokoradz
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 2 640,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Rimavská Sobota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa