Oprava skúšobného zariadenia Setchkin STN ISO 871

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava skúšobného zariadenia Setchkin STN ISO 871
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50412000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa