Zabezpečenie športového oblečenia na hasičský šport pre útvary HaZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie športového oblečenia na hasičský šport pre útvary HaZZ
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 18412000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Svidník, Stará Ľubovňa
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa