Oprava a údržba fotografických zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava a údržba fotografických zariadení
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50344100-9
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa