Oplotenie budúceho ovocného sadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oplotenie budúceho ovocného sadu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 31 786,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Jozef Haco HAKOM
Adresa: 530
03835 Valča
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Abramová
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa