Stoličky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stoličky
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39110000-6
Predpokladaná hodnota: 1 002,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa