CELON ELITE 200 W koagulácia s RFITT na malé zákroky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: CELON ELITE 200 W koagulácia s RFITT na malé zákroky
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33161000-6
Predpokladaná hodnota: 9 985,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa