Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva - predmet predaja - Kôň, Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva - predmet predaja - Kôň, Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 9 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: ul. SNP 30
90028 Ivanka pri Dunaji
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ivanka pri Dunaji
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa