Tonery - 02/24-25

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery - 02/24-25
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 231 150,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Bratislava, Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa