Ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BONUM agro, s.r.o.
Adresa: Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa