Nákup kameniva s dopravou - časť B- organizačná zložka OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 66/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva s dopravou - časť B- organizačná zložka OZ Šariš, MES Prešov - výzva č. 66/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Prešov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa