Technologické zariadenia pre LESY SERVIS, s. r. o. (nákup strojno-technologických zariadení: pneumatického lisu, digitálného refraktometra, fotometra pre meranie zvyškového cukru vo víne, tlačiarne etikiet, dubových sudov, vinifikátora a chladiaceho zariadenia pre riadené kvasenie)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologické zariadenia pre LESY SERVIS, s. r. o. (nákup strojno-technologických zariadení: pneumatického lisu, digitálného refraktometra, fotometra pre meranie zvyškového cukru vo víne, tlačiarne etikiet, dubových sudov, vinifikátora a chladiaceho zariadenia pre riadené kvasenie)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 52 777,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 07:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LESY SERVIS, s.r.o.
Adresa: Duklianska 7
071 01 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa