Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná 88
919 51 Špačince
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Špačince
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa