Rozmetadlo priemyselných hnojív

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: CONTAX, s.r.o.
Adresa: Veľký Ruskov 172
075 01 Nový Ruskov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Nový Ruskov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa