Modernizácia prevádzky vinárskeho podniku H2G, s.r.o v obci Nevidzany (nákup technológie na spracovanie hrozna a výrobu vína)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia prevádzky vinárskeho podniku H2G, s.r.o v obci Nevidzany (nákup technológie na spracovanie hrozna a výrobu vína)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 107 862,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: H2G, s.r.o.
Adresa: 387
953 05 Čierne Kľačany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nevidzany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa