Úžitkový automobil kategórie N1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkový automobil kategórie N1
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 43 837,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: H2G, s.r.o.
Adresa: 387
953 05 Čierne Kľačany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nevidzany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa