Vybavenie pre včeliu farmu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie pre včeliu farmu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42990000-2
Predpokladaná hodnota: 68 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Vladimír Jancura
Adresa: Rochovce 6
04936 Rochovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Slavošovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa