Zaobstaranie technologického zariadenia pre vinársky priemysel (automatizácia, inovácia, optimalizácia procesov a zvýšenie stupňa zhodnotenia surovín); Obstarávanie obsahuje položky: 1 Automatický etiketovací stroj; 2 Generátor dusíka vrátane vzdušníka a filtrácie; 3 Kompresor s frekvenčným meničom; 4 Lis na semienka hrozna; 5 CrossFlow Filter; 6 Atramentové značenie s vysokým rozlíšením; 7 Priemyslová atramentová tlačiareň INKJET; 8 Piestové čerpadlo s invertorom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zaobstaranie technologického zariadenia pre vinársky priemysel (automatizácia, inovácia, optimalizácia procesov a zvýšenie stupňa zhodnotenia surovín); Obstarávanie obsahuje položky: 1 Automatický etiketovací stroj; 2 Generátor dusíka vrátane vzdušníka a filtrácie; 3 Kompresor s frekvenčným meničom; 4 Lis na semienka hrozna; 5 CrossFlow Filter; 6 Atramentové značenie s vysokým rozlíšením; 7 Priemyslová atramentová tlačiareň INKJET; 8 Piestové čerpadlo s invertorom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39711200-1
Predpokladaná hodnota: 413 861,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VIREX, s.r.o.
Adresa: Farské pole 3
946 51 Nesvady
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nesvady
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa