Výsadby vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výsadby vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 77315000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VAU s.r.o.
Adresa: 258
935 24 Čajkov
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Čajkov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa