Zavedenie automatizovaných, inovatívnych, digitalizovaných výrobných technológií v spoločnosti VÍNO NITRA - čerpadlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zavedenie automatizovaných, inovatívnych, digitalizovaných výrobných technológií v spoločnosti VÍNO NITRA - čerpadlá
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42122200-2
Predpokladaná hodnota: 57 048,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 17:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Shebo Winery Trade s.r.o.
Adresa: Dolnozoborská 14
949 01 Nitra
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa