Medziriadkový kultivátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Medziriadkový kultivátor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Attila Bartalos - ZEL-FRUKT
Adresa: Nemesszegská 133/12
92901 Dunajská Streda
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dunajská Streda
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa